DOPEC, SL

TÈCNIC AUXILIAR/VIGILANT D’OBRA

DOPEC, SL

LOCALITAT: Tàrrega

JORNADA: Preferiblement matí (50% jornada)

Estem buscant un perfil de “Vigilant d’Obra” que hauria de desenvolupar les seves tasques preferiblement en horari de matí (mitja jornada), en una obra situada al municipi de Tàrrega.

Les seves funcions seran:

  • Informar a la Direcció Facultativa de qualsevol incidència.
  • Fer reportatges fotogràfics de l’obra
  • Suport tècnic a la DF.

CONTACTE: mbarrera@dopec.com

Av. Madrid 127-133, 08028 Barcelona

Tel. +34.933.210.505 – Fax +34.933.630.894