Formació específica a càrrec de l’ITeC

Tanquem la formació específica a càrrec de l’ITeC amb la vinculació d’objectes BIM en els IFC amb partides d’obra de cadascun dels treballs que han elaborat els alumnes dins del Projecte d’Obra Civil

Tanquem la formació específica de