Projectes dual

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.
 • Establir un procés simultani, integrat i coordinat de formació i activitat pràctica de l’alumnat al centre educatiu i a l’empresa.
 • Millorar la formació, qualificació i desenvolupament personal dels joves que inicien professionalització en un camp determinat, combinant la formació al centre educatiu i l’activitat en una empresa.
 • Oferir estímuls per motivar les persones que finalitzen l’ensenyament general i tenen necessitat d’incorporar-se al mercat de treball perquè ho facin a través d’uns ensenyaments o programes que tinguin la competència professional suficient i adequada.
 • Fomentar la participació de les empreses en els processos de qualificació de les persones, facilitant que puguin compaginar l’activitat formativa a l’empresa amb formació al centre educatiu.
PER A LES EMPRESES
 • Incorporar personal qualificat, format en la cultura i processos de l’empresa.
 • Crear una pedrera d’aprenents.
 • Facilitar el relleu generacional.
 • Contribuir a la política empresarial de responsabilitat social corporativa.
PER ALS ESTUDIANTS
 • Millorar el currículum professional.
 • Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real.
 • Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.
 • Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per a l’activitat desenvolupada a l’empresa.
PER ALS CENTRES
 • Incrementar i millorar la relació amb el teixit empresarial.
 • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses.
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresarials.
 • Esdevenir centre de referència dels sectors empresarials del seu àmbit territorial.
FP_DUAL_TRIPTIC_2020