L’Institut Escola de Sobreestants d’Obres Públiques de Tàrrega va ser creada l’any 1983 per formar persones que poguessin desenvolupar funcions de comandament intermedi en l’execució d’obra.


Des d’aleshores, ha impartit formació professional reglada a més de 1000 alumnes procedents de tot Catalunya.
L’objectiu principal de l’Escola és formar especialistes en obra pública de construccions civils i edificació.

Què fem a L’Institut Escola de Sobreestants d’Obres Públiques

L’Institut Escola de Sobreestants d’Obres Públiques , La professió de sobreestant va ser creada a mitjans del segle XIX com a una de les categories en què es dividia el personal que col·laborava amb el cos d’enginyers de camins.


El sobreestant, durant molts anys conegut com a capatàs d’obra o encarregat de colla, és un tècnic especialitzat en obra pública titulat a l’Escola de Sobreestants d’Obres Públiques, amb un coneixement de base ampli i molt aplicat, que intervé en el desenvolupament de projectes d’obres civils d’edificació, d’infraestructura viària i de planejament urbanístic, i col·labora amb els tècnics directors de l’obra en la seva execució material.


El creixement i la complexitat de l’obra pública, clau del desenvolupament social i econòmic del país, han fet necessària la formació de tècnics especialitzats en obra pública i edificació, que puguin desenvolupar funcions de comandament intermedi en l’execució d’obra, amb coneixements específics sobre els diferents tipus de materials, la seva fabricació i utilització, els diversos tipus de maquinària i de les tècniques d’execució d’obra.

Amb aquest objectiu es crea l’Escola de Sobreestants d’Obres Públiques, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que va entrar en funcionament el curs 1983-1984 i que, actualment, dins del seu programa de formació reglada ofereix un cicle formatiu de grau mitjà i dos cicles formatius professionals de grau superior.


Mitjançant la realització de treballs pràctics relacionats amb obres que ja s’estan executant, amb estades en empreses constructores i organismes públics, i amb l’aportació de professionals docents en actiu en el sector de l’obra pública, l’Escola de Sobreestants d’Obres Públiques apropa la formació i el món laboral, de manera que els seus titulats adquireixen un nivell de coneixements molt proper a les necessitats del mercat laboral.


Últimes activitats


Sender de Gran Recorregut. GR Sobreestants
Escola de Sobreestants, experts en formació d’obra civil

CFPS de Projectes obra civil, coneix el què aprendràs a fer!


Segueix-nos a les nostres Xarxes Socials:Som l’Escola de Sobreestants d’Obres Públiques:

Escola de Sobreestants
Institut Escola de Sobreestants

Enllaços d’interès:

Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Tàrrega
Ajuntament de Tàrrega
Associació Sobreestants
Associació de Sobreestants de Catalunya
Tria educativa
Departament de Territori
Departament d’Educació
Servei Educatiu de l’Urgell