visita a les obres del CAP de Tàrrega

Aqueta setmana hem iniciat una sèrie de visites a les obres d’ampliació i remodelació de l’edifici del CAP de Tàrrega. Els alumes de segon han pogut visitar l’obra i escoltar les explicacions sobre seguretat de la Coordinadora de Seguretat i Salut en execució i també les recomanacions sobre la direcció d’equips del Cap d’obra i Encarregat d’obra. Sens dubte unes valuoses recomanacions d’uns grans professionals de l’empresa que porta a terme els treballs, Romà Infraestructures.