AMB

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN PROJECTES D’OBRA CIVIL, C1 AMB CONTRACTE FORMATIU

ENLLAÇ:

https://www.amb.cat/ca/web/amb/administracio-metropolitana/empleats-publics-i-retribucions/oferta-publica/detall/-/ocupaciopublica/tecnic-especialista-en-projectes-d-obra-civil-amb-contracte-formatiu/16101222/11696?_OcupacioPublicaSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_OcupacioPublicaSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=https%3A%2F%2Fwww.amb.cat%2Fweb%2Famb%2Fadministracio-metropolitana%2Fempleats-publics-i-retribucions%2Focupacio-publica