Basig Enginyeria Geomàtica

AUXILIAR TOPÒGRAF

HOSPITALET DEL LLOBREGAT

Persona amb coneixements d’obra i interès per l’obra civil. No es necessària experiència prèvia, però si coneixements d’obra, replanteig, amidaments aixecaments. És per una feina a l’Hospitalet de Llobregat, amb una previsió inicial de 6 mesos, ampliable.

Contacte: Ignasi Escoda Anguera, ignasi@basig.es