Generalitat de Catalunya

TÈCNIC/A ESPECIALISTA SOBREETANT D’OBRES PÚBLIQUES, LABORAL C2 (50% de la jornada)

DIRECCIÓ GENERAL D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI

BARCELONA